Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước

Sáng 10/4, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị – xã hội TP, Ban Dân vận các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức quý 1 năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Xuân Điền, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Về kết quả công tác dân vận trong quý I, hệ thống dân vận TP đã tham mưu cho các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn ban của Trung ương, Thành ủy về chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết; tiếp tục triển khai nhiểu giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024; Tập trung lãnh đạo công tác Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Báo cáo về tình hình việc sắp xếp khu phố – ấp trên địa bàn TP, Ban Dân vận Thành ủy cho biết, tình hình nhân dân, dư luận cơ bản ổn định, chưa ghi nhận, phát sinh liên quan các vấn đề theo hướng trái chiều, phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp. Đa số người dân quan tâm đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 gắn với giải quyết các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp; số lượng khu phố, ấp mới thành lập; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM Vũ Anh Tuấn cho biết, trong năm 2024 Ban Dân vận Trung ương thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó đánh giá nội dung công tác xây dựng Đảng, đánh giá chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Công tác Dân vận có nhiều lĩnh vực như dân tộc, tôn giáo, Mặt trận đoàn thể, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, vì vậy cần có đánh giá sâu từng mảng nội dung. Năm 2024, Ban Dân vận Trung ương được giao thêm nhiệm vụ thực hiện đề án về những vấn đề mới, nảy sinh những vấn đề phức tạp trong công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng chí Vũ Anh Tuấn kỳ vọng, Trung ương sẽ có nhiều chất liệu từ TPHCM qua hội nghị giao ban để thực hiện đề án này.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM

phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Ban Dân vận các cấp của TP cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong quý II. Trong đó, Ban Dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận, tôn giáo, xây dựng nòng cốt chính trị phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo do Ban Dân vận làm thường trực, trong đó triển khai kế hoạch khảo sát việc thực hiện Kết luận 102-KL/TW và Thông báo 158-TB/KL của Ban Bí thư về Hội quần chúng; kế hoạch hoạt động thực hiện công tác xã hội, kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận hội nghị

Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2024 với Ban cán sự Đảng UBND TP, Ban Dân tộc TP và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận năm 2024. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP. Đồng thời, phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và các cơ quan có liên quan nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, tình hình công nhân, người lao động, công tác dân vận của hệ thống chính trị, kịp thời tuyên truyền, vận động, báo cáo, đề xuất cấp ủy chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị Ban Dân vận các cấp của TP tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, báo cáo tiến độ và kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Hội LHTN TP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số quận, huyện lần thứ III, TP Thủ Đức lần thứ 1 năm 2024.

Minh Hiệp

Scroll to Top