Tổng bí thư ra lời kêu gọi phòng chống đại dịch COVID-19

Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về […]

Tổng bí thư ra lời kêu gọi phòng chống đại dịch COVID-19 Đọc tiếp »