Sở Du lịch TP.HCM: Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở lưu trú

Sở Du lịch TP.HCM: Hướng dẫn quy định tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở lưu trú – dành cho các cơ sở lưu trú trên địa …

Sở Du lịch TP.HCM: Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở lưu trú Đọc tiếp »