Phối hợp chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10-4, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Ban Dân tộc thành phố đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2024.

Đại diện Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Ban Dân tộc thành phố ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Ban Dân tộc TPHCM.

Theo đó, nội dung phối hợp bao gồm tiếp tục tăng cường, phối hợp đồng bộ, thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tình hình tại TPHCM. Trong đó, tiếp tục triển khai, hướng dẫn hệ thống dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc.

Đặc biệt, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024; quan tâm chăm lo chính sách, công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đại diện Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Ban Dân tộc thành phố triển khai nội dung chương trình phối hợp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, sẽ tham mưu lãnh đạo việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận, huyện lần thứ III, TP Thủ Đức lần thứ I và cấp thành phố lần thứ IV năm 2024. Hai đơn vị quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị; duy trì tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về dân tộc – tôn giáo năm 2024.

Đại diện 2 đơn vị thực hiện ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình cán bộ dân tộc và cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM, nhằm rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch 136-KH/TU ngày 18-7-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM.

THÁI PHƯƠNG

Scroll to Top