Công tác dân vận phải bám sát nhiệm vụ chính trị, chung sức xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Anh)

Chiều 28/6, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đến dự có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Trần Xuân Điền, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm chủ trì.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả khả quan

6 tháng đầu năm 2024, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được Thành ủy và cấp ủy các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cả hệ thống chính trị thành phố phối hợp triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan. Nhận thức về công tác dân vận trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải cách tư pháp; tập trung các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết cơ bản những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của nhân dân; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội các cấp được kiện toàn, củng cố, có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ thiện.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ tham luận thể hiện việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm và có những chuyển biến quan trọng. Điều này thể hiện qua mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng tốt hơn, bảo đảm phương châm “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”. Qua các tham luận cho thấy, có nhiều nét mới trong công tác tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” thể hiện trên các lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng công trình “sạch, xanh, thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư” và Khu dân cư “đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”, vận động nhân dân “Hiến đất mở rộng đường, hẻm”, phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, mô hình “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các chung cư”, chương trình “Kết nối ngân hàng và doanh nghiệp”, “Tuyến đường Quang Trung – Tuyến đường kinh tế số”…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Tuy nhiên, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở của hệ thống chính trị thành phố vẫn còn những hạn chế, đó là: việc triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận ở nhiều nơi còn bị xem nhẹ, lúng túng trong chỉ đạo thực hiện công tác dân vận ở những lĩnh vực cụ thể; chưa dự báo, nắm bắt kịp thời những diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa có sự phối hợp đồng bộ, nhiều vụ việc khiếu nại đông người vẫn còn để kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội; việc thực hiện quy chế dân chủ có nơi còn hạn chế và còn mang nặng tính hình thức; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu, có mặt còn chậm, việc thu hút, huy động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào chưa được rộng khắp; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu, triển khai chậm…

Phát huy công tác Dân vận theo phương châm “trên dưới đồng lòng – dọc ngang thông suốt”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung nắm tình hình và giải quyết kịp thời, hiệu quả các bức xúc của nhân dân, công nhân, người lao động, các khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất đai, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường…; đồng thời, xử lý nghiêm những hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, xem đây là kênh thu thập, nắm bắt thông tin về tình hình nhân dân, dư luận xã hội.

Toàn cảnh hội nghị

“Trong xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương, cơ quan, đơn vị cần quán triệt và thực hiện lấy nhân dân làm chủ thể để triển khai thực hiện mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố. Theo đó, giải quyết theo hướng phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân; phát huy phương châm “trên dưới đồng lòng – dọc ngang thông suốt” để đồng bộ về chủ trương, thống nhất về mục tiêu, kiểm soát về sự chồng chéo, sát tình hình thực tiễn, tránh dàn trải nguồn lực, phô trương hình thức. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị về vấn đề dân vận, công tác dân vận, góp phần tích cực trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của TPHCM” – đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội, các cấp, các ngành thuộc TPHCM tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa nhiệm vụ về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận; đồng thời, thông qua việc giao nhiệm vụ cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để gắn công tác dân vận ở địa phương, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tác xây dựng Đảng, là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân để cùng chung sức xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, với các nội dung về nguyên tắc, cơ chế, điều kiện thực hiện các công tác dân vận hiện nay đã được đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo rất cụ thể, hệ thống dân vận các cấp của thành phố sẽ tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả tốt hơn nữa công tác dân vận của Đảng trong 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP khóa XI.

Lâm Thạch Anh

Lên đầu trang