Tình người lan tỏa giữa dịch bệnh

Trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh, tình người như ngời sáng với sự chung tay của các tình nguyện viên, sẵn sàng xông pha nơi tuyến đầu chống dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức

Scroll to Top