THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN CÁC MÔ HÌNH CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện kế hoạch số 40-KH/BDVTU ngày 25 tháng 10 năm 2021, theo đó Ban Dân vân Thành ủy thành lập 05 đoàn công tác thấm định, đề xuất công nhận các mô hình của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID – 19 tại 22 quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức

Ngay sau khi bùng phát đợt dịch lần thứ 4 trên địa bàn thành phố, Ban Dân vận Thành ủy và MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để hạn chế tối đa mức độ lây lan của dịch bệnh. Qua triển khai các cấp ủy đảng đã huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân cùng đồng hành, chia sẻ, chung tay, góp sức cùng địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, ưu tiên mọi nguồn lực để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả đã được xây dựng và nhân rộng với 832 mô hình, giải pháp 22 quận ủy, huyện ủy, thành ủy Thủ Đức trong đó, nổi bật là 66 mô hình được các đơn vị giới thiệu cấp thành thẩm định, công nhận.

Các đoàn công tác thẩm định sẽ tập trung các nội dung đánh giá Công tác lãnh đạo, chỉ dạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống dịch COVID – 19, nhằm nâng chất lượng hoat dộng và thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham vào các tô chức chính trị tai địa phương. Kết quả đạt được và việc tố chức thực hiện, nhân rộng các mô hình, giải pháp, trong công tác phòng, chống dịch COVID – 19; so sánh hiệu quá mang lại trước và sau khi xây dưng mô hình; (Tông số mô hình, giải pháp; cách thức thực hiện, hiệu quả đạt được; đánh giá mức độ lan tỏa, nhân rộng mô hình, giải pháp đã xây dựng và thực hiện).

Thông qua việc tổ chức thẩm định, giúp Ban Dân vận Thành ủy đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ dạo, thực hiện các phong trào thi đua thông qua việc xây dựng các mô hình, giải pháp trong công tác nhằm nâng chất lượng hoat dộng và thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham vào các tố chức chính trị tai địa phương. Đúc kết, nhừng kết quả đạt dược, xây dựng và nhân rộng những mô hình, cách làm hay của các dịa phương trong công tác phòng, chống dịch COVIĐ – 19 trong thời gian qua, kịp thời khen thướng những mô hình dạt hiệu quả và tiếp tục phát huy trong thời gian tới, góp phần kiêm soát và nhanh chóng dịch, bệnh COVID – 19 đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường trong tình hình mới.

Một số hình ảnh thẩm định của các đoàn công tác:

Đoàn công tác số 3: Quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Đoàn công tác số 5: Huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình, Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ

Tấn Đạt

Scroll to Top