Những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để TPHCM phát triển xứng tầm

Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, là nghị quyết nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho TPHCM khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để thành phố phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế – xã hội của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Scroll to Top