Quyết định số 346/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 6/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 346/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trang tin Dân vận trân trọng giới thiệu nội dung Quyết định này.

Nội dung Quyết định 346/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lên đầu trang