HUYỆN ỦY NHÀ BÈ TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022

Sáng 13/10, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022); 41 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 – 27/11/2022) và tuyên dương gương “Dân vận khéo” năm 2022. Đến dự có đồng chí Ngô Văn Luận – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; đồng chí Dương Thế Trung – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Anh Thư – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Võ Phan Lê Nguyễn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Trần Văn Sáng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Thượng tá Hồ Tấn Tường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện; đồng chí Trương Kim An – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Huyện.

Bà trương Kim An, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, huyện Nhà Bè phát biểu tại buổi lễ.


Tại buổi Họp mặt, đồng chí Trương Kim An – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Huyện đã ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022) và 41 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 – 27/11/2022). Theo đó, chặng đường 92 năm chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành công tác Dân vận đã góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn, động viên sức người, sức của, huy động được sức mạnh toàn dân tộc, viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng. Công tác dân vận đã góp phần củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ với tấm lòng son sắt và thủy chung, không gì lay chuyển được. Đó là sự thành công của việc xây dựng lực lượng chính trị ngày càng rộng rãi trong mặt trận và các đoàn thể, trong lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy tối đa về lực lượng, trí tuệ và của cải tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống công tác Dân vận qua 92 năm, Huyện ủy Nhà Bè xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, hàng năm các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị – xã hội đều có nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, triển khai thực hiện, qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng

. Đặc biệt trong hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các giới tham gia, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nội dung “5 không” do Ban Dân vận Thành ủy phát động. Trong năm 2022, toàn Huyện có 784 tập thể, cá nhân từ các cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn đăng ký nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, qua tổng hợp, bình xét đã đề xuất UBND Thành phố khen thưởng 5 gương điển hình, trong đó có 2 tập thể, 1 hộ gia đình, 1 cá nhân; UBND Huyện xét khen thưởng cho 48 tập thể, 53 cá nhân, 6 gia đình

Scroll to Top