Từ 0g00 ngày 23 tháng 8 năm 2021 những điều người dân TP.Hồ Chí Minh cần biết

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'Faces TỪ 0 GIỜ NGÀY 23-8 NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI DÂN TP HCM CẦN BIẾT'
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản
Không có mô tả ảnh.
Scroll to Top