HỖ TRỢ NHU YẾU PHẨM THIẾT YẾU CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm thiết yếu, hãy liên hệ với các Trung tâm an sinh nơi gần mình nhất để được hỗ trợ kịp thời.Ngoài các địa chỉ, số điện thoại nóng trên các hình ảnh đính kèm, người dân khi gặp khó khăn cần hỗ trợ có thể liên hệ:

1. Tổng đài 1022, nhánh số 2

2. Trung tâm an sinh TP.Hồ Chí Minh: (028) 38 272361 – (028) 38 293 7713.

3. Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh: 069 652401 – (028) 66 822 0004.

4. Công an TP.Hồ Chí Minh: (028) 39 247 2475.

5. Tại hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức, quận, huyện:

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'THÚ ĐỨC Thánh oĐ Long Vân- phòng, Vạn phòng, 250B, Covid-19 phường Linh Trụ Trung hổ phường Linh Trung Chân phường há2 Thạnh 36B dáịch (KV1) số Trinh, phường Trung phòng, phường TDTT, Trung phố1 Bình Chánh) Số đường Covid-19 Hiệp Chánh (469 phòng, vid-19 phường an Chánh) 539/18 THCS Trường Họa (điểm chống hbệnh phường Bình Chiều Xuân QL1K THCS Chiều ĐBC KP3) phường số01 Chiều phòng, phường Thọ phố6 phường Trường (32 đường'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'chống c phường Đông Xuyên 4đường THỦ ĐỨC Ban cháng phường Tăng Nhơn Covid- Binh đường phòng, Trung Đông phường 138, Covid- phường Bình Trưng ănh phường Tăng Nhơn động (số2 Nguyễ»n Trinh, phố1 phòng. chống Covid- Mỹ đường Chieu đường phường Xiển Chiều Văn phòng, chống oid phường uphô Bình Đường Phú đường hiđạo phòng, cháng KP4, Bình phường phường Hiệp Phân đạo bệnh phường Tho'
Không có mô tả ảnh.
– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức: (028) 38 966 813
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1: (028) 38 248 808

Không có mô tả ảnh.
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3: (028) 39 307 741
Không có mô tả ảnh.
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4: (028) 39 400 536

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5: Facebook: https://www.facebook.com/BenHamTu

Không có mô tả ảnh.
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6: (028) 38 537 322
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'QUẬN7 QUẬN7 CHUNG TAY CÙNG NGƯỜI DÂN GĂP KHÓ DO HƯỞNG DỊCH COUID-19 ủa 01/1/2021 triêu đồng khulưu khăn. lưuý ghèo Ä‘ông trường người khuyết Việc triêu đồng nhóm tượng đổng/tháng GHI phải thưc hiện theo nguyên tắc ÁNH đ‘á»a Đơn Họ Quận QUẬN7 tên quận7 Phường điện 0903645889 Phan Thành Trung Thuận Phạm 0907770619 Phường 0908839339 Nguyễ…n Thuận Tây Thúy Vân Trần Phường Bình Thuận Anh Nguyễn Hà ỗtrợ1 lần: 096263031 0903833926 Phường Mỹ 10 Lâm Phường triệu đồng ngày) Hưng Phương Thảo Nguyễn Hoàng 0909273224 Phong 12 Võ Phường 0982965155 Thuận Đông Nguyễn Tuấn Thanh 0938778255 916868120'
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7: (028)37 851 692
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TT Quận 8 1 QUẬN 8 Số điện thoại 10 2 Phường 1 Phường 2 3 11 12 Phường 3 0908.635.815 0988.466.019 0903.866.629 Phường 10 Phường 11 Phường 12 Phường 13 13 0908.618.839 0902.448.239 3.239 0792.491.256 (028) 39.516.131 5 Phường Phường 5 (028)38.50997 6 14 Phường 14 (028) 38.504.533 Phường 6 7 0983.323.441 0903.667.225 Phường 7 8 0938.053.369 0774.651.167 Phường 8 Phường 9 0913.838.526 15 Phường 15 0906.305.903 (028) 38.555.565 0396.242.653 16 Phường 16 0373.259.035 0932.613.734'
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8: (028) 38 508 098

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10: (028) 22 149 430

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'STT HỌ VÀ TÊN QUẬN11 CHỨC VỤ Nguyễn Tăng Minh 2 ĐIỆN THOẠI Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Hoàng Phú 3 Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Huỳnh Thị Ngọc Cúc 0338 801 966 4 Đinh Công Thái Phó Chánh Văn phòng UBND Quận 0903 997 231 0909 904 234 Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 0908 145 634'
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 11: (028) 38 582 651
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'QUẬN 12 TRUNG TÂM AN SINH QUẬN 12 (028) 36 368 587 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 12 (028) 38 917 483'
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 12: (028) 38 917 483
Không có mô tả ảnh.
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh: (028) 38 445 478
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HOTLINE GÒ VẤP (028) 39 962 793 (028) 39 962 794'
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Gò Vấp: (028) 39 962 793
Không có mô tả ảnh.
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận: (028) 39 954 105
Không có mô tả ảnh.
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình: (028) 38 110 934
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TÂN PHÚ Số điện thoại 11 phường: Tây Thạnh: (028) 38.163.132 Sơn Kỳ: (028) 8.163.551 Tân Quý: (028) 38.470.034 Tân Sơn Nhì: 3828.107.567 Tân Thành: (028) 38.426.405 Hòa Thạnh: (028) 39.735.147 Phú Thọ Hòa: (028) 22.179.135 Phú Thạnh: 0777.573.933 Phú Trung: (028) 39.745.336 Tân Thới Hòa: (028) 39.612.862 Hiệp Tân: (028) 39.612.840 Activate Windo Go toSettings to ct'
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú: (028)54 088 179

-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân: (028) 38 750 096

Có thể là hình ảnh về văn bản
-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh: (023) 37 602 147

-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn: (028) 38 910 483

-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè: (028) 37 828 513

-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi: (028) 38 920 431

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giờ: 0918 556 591

Nguồn Tuyên giáo MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Scroll to Top