Thông tin “Sau khi quận 12 thông báo chích thuốc Trung Quốc. Dân bỏ về hết.” là thông tin không đúng sự thật

Thông tin “Sau khi quận 12 thông báo chích thuốc Trung Quốc. Dân bỏ về hết.” là thông tin không đúng sự thật. Sự thật là hôm nay Quận 12 không tổ chức tiêm vắc xinTài khoản đăng thông tin đã được cơ quan chức năng xác minh và đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tony Paris 2 giờ Sau khi quận 12 thông báo chích thuốc Trung Quốg Dân bỏ về hết. hết'

Fanface Cờ đỏ TPHCM

Scroll to Top