SỞ DU LỊCH VẬN ĐỘNG 395 KHÁCH SẠN ĐĂNG KÝ LÀM ĐIỂM CÁCH LY F1 TƯƠNG ĐƯƠNG 13.426 BUỒNG/ PHÒNG

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19” của Bộ Y tế; Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình trạng quá tải tại các khu, điểm, cơ sở cách ly, điều trị bệnh tập trung, cùng sự cấp thiết và nhu cầu sử dụng các cơ sở lưu trú du lịch làm địa điểm cách ly trong giai đoạn hiện nay; Sở Du lịch đã phối hợp với Thành phố Thủ Đức và các Quận, Huyện tích cực vận động các cơ sở lưu trú cùng đồng hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Leave a Comment

Scroll to Top