Quận 11: Dùng máy chụp X-quang di động để sàng lọc bệnh nhân mắc Covid-19

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch và tuyến trên đang quá tải không thể chuyển bệnh nhân đi được, trong khi đó, những ca F0 nặng trong cộng đồng gần như không có máy thở, quận đã đầu tư máy chụp X-quang di động với mục đích chụp kiểm tra độ tổn thương của phổi từ ban đầu để sàng lọc phân loại bệnh nhân. Cụ thể, người nào ít bị tổn thương phổi, không có biểu hiện bệnh và gia đình đủ cơ sở vật chất thì cho cách ly tại nhà; người nào không đảm bảo cơ sở vật chất thì đưa vào các khu thu dung của quận; người nào nặng chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Được biết, máy X-quang di động được quận thuê 50 triệu đồng/tháng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Ngày đầu tiên triển khai đã chụp được cho 30 bệnh nhân. Bên cạnh đó, quận cũng đầu tư hệ thống oxy trung tâm để sử dụng cho loại máy cao áp đặt tại 2 khu thu dung F0. Hiện nay, quận đầu tư 25 máy và hệ thống đường dây gần 3 tỷ đồng, kinh phí mỗi ngày vận hành cho các bồn oxy là 15 triệu đồng. Tất cả kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa.

Scroll to Top