Quận 10: 76 tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Lưu trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng cho 3 cá nhân.

Ngày 29/10, Quận ủy Quận 10 tổ chức họp mặt Họp mặt 91 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021. Đến dự có Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Lưu.

Phát biểu tại họp mặt, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Trường Sơn cho biết, năm 2021, các cấp ủy cơ sở đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị trên địa bàn quận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị cơ sở đã xây dựng phong trào bằng những mô hình, giải pháp, cách làm khá cụ thể, hiệu quả trên các mặt đời sống xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhất là trong công tác phòng, chống dịch; đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, cách làm mới đã được cấp ủy cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị kịp thời tuyên dương, nhân rộng và tạo được hiệu ứng tích cực của xã hội và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Qua đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có nhiều chuyển biến nâng lên; nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, các đoàn thể phát động, tạo được sự đồng thuận của xã hội, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được cũng cố tăng cường; hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và hội quần chúng được duy trì và thực hiện tốt; góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và đảm bảo an sinh xã hội ở địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Dịp này, 3 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận của Đảng”; 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp TP; 35 tập thể và 36 cá nhân được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021 cấp quận.

Long Hồ

Scroll to Top