Lồng ghép nhuyễn các nội dung Nghị quyết 98 trong tuyên truyền, vận động nhân dân

Sáng 12-7, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức sơ kết công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và sinh hoạt chuyên đề “Công tác nắm tình hình nhân dân”.

Các đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận, dân tộc – tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ được hệ thống chính trị thành phố quán triệt, ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện, tình hình từng địa phương, đơn vị cũng như xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm vận động nhân dân; xây dựng và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” và phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu quan tâm, bám sát sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước triển khai thực hiện nghiêm túc.

Hệ thống dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng thành phố đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể hóa góp phần thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và TPHCM về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” với tinh thần chủ động, giải pháp sáng tạo, bám sát cơ sở; tiếp tục thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra, phản biện xã hội.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Dù vậy, công tác nắm, dự báo, đề xuất giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu tình hình mới. Công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là ở cơ sở có lúc, có nơi chưa được đầu tư thực hiện, đặc biệt là chậm xác định đối tượng, nội dung, phương thức triển khai thực hiện giám sát, phản biện…

Kết luận tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai ghi nhận nỗ lực, trách nhiệm và sự chủ động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố đã triển khai các hoạt động đến cơ sở đạt hiệu quả.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu công tác dân vận của TPHCM phải tiếp tục tăng cường phối hợp nắm, dự báo, trao đổi thông tin về tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề còn bức xúc, khó khăn, những vụ việc khiếu nại đông người kéo dài…

Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động, đề xuất các cấp ủy, chính quyền giải quyết, không để xảy ra điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai phát biểu kết luận tại hội nghị

Mặt khác, tập trung hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng việc thực hiện các quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, đề án của Trung ương, Thành ủy và tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị sơ kết, tổng kết các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; Kịp thời giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là củng cố tổ chức đảng, các tổ chức chính trị – xã hội trong quá trình sắp xếp lại khu phố, ấp.

Với Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai yêu cầu, trong công tác dân vận phải lồng ghép thật nhuyễn các nội dung nghị quyết trong tuyên truyền, phát huy sức mạnh nhân dân để cùng thành phố triển khai, thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

(Báo Sài gòn giải phóng) THU HƯỜNG

Scroll to Top