Chương trình bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở năm 2023

Thực hiện chương trình công tác dân vận năm 2023 của Ban Dân vận Thành ủy; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 và Chương trình phối hợp số 04-CTr/BDVTU–BCSĐUBNDTP ngày 25 tháng 02 năm 2022 giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân vận, giai đoạn 2022 – 2026 và quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”. Ban Dân vận Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 128-KH/BDVTU-BDVTU ngày 17 tháng 5 năm 2023 về tổ chức bồi dưỡng công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Quang cảnh chương trình trực tiếp tại hội trường trung tâm hội nghị 272

Chương trình diễn ra vào ngày 22, 23/6 và ngày 07/7/2023. Với sự tham dự của Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố và 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy được phân công phụ trách công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở cấp thành phố và 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức; các đồng chí được phân công phụ trách công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Song song đó, chương trình phát sóng trực tuyến tại 400 điểm cầu, cho hơn 12.500 người lắng nghe và theo dõi, gồm các đồng chí là Thường trực Đảng ủy, thường trực Ủy ban nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân (xã), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng, phó các tổ chức chính trị – xã hội và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, Ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Trung học phổ thông  trên địa bàn 21 Quận huyện, Thành phố Thủ Đức và 312 phường, xã, thị trấn, các đơn vị Đảng bộ, chi bộ trực thuộc của các Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Quang cảnh chương trình trực tuyến tại các đơn vị cơ sở

Các đại biểu được các báo cáo viên chia sẽ các chuyên đề như:

1. Đồng chí Võ Văn Hoan – Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo viên tại lớp bổi dưỡng công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 với chuyên đề: Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

2. Đồng chí Đỗ Văn Phới – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.. Triển khai Thông tri số 24-TT/TU ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

4. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 báo cáo chuyên đề “Thực tiễn về phát huy vai trò giám sát của Nhân dân tham gia thực hiễn quy chế dân chủ ở cơ sở.

Qua chương trình tập huấn đã góp phần trang bị và bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận của chính quyền cho cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị và đội ngũ trực tiếp làm công tác dân vận và tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hồ Tấn Đạt

Scroll to Top