Liên hoan Cán bộ Tham mưu tốt – Dân vận khéo năm 2021 (cụm thi đua 1, gồm Ban Dân vận Quận ủy Quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình và Thành ủy Thủ Đức)

Sáng ngày 30/11/2021 được sự thống nhất của Ban Dân vận Thành ủy, cụm thi đua 1 (gồm Ban Dân vận Quận ủy Quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình và Thành ủy Thủ Đức) tổ chức Liên hoan Cán bộ Tham mưu tốt – Dân vận khéo năm 2021 tại Quận 5. Tham dự Liên hoan có các đồng chí Nguyễn Văn Lưu – Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 5, các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Ban Dân vận cụm 1.

Liên hoan nhận được sự tham gia tích cực của các đơn vị trong cụm với 12 thí sinh tham gia video clip. Qua Liên hoan góp phần tuyên truyền hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức tham mưu tốt, dân vận khéo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ để thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn; qua đó giới thiệu nhân rộng những điển hình cán bộ, công chức, viên chức có cách làm hay, những mô hình sáng tạo trong công tác dân vận, trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong phong phào thi đua dân vận khéo gắn với nội dung 5 không và trong công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị.

Scroll to Top