Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng: Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, giám sát và phản biện xã hội

Sáng 14-10, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2023), trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2023.

Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của TPHCM.

Đồng thời, mong muốn các điển hình tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, cùng với đội ngũ cán bộ dân vận sẽ là những viên gạch để xây nhịp cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao kỹ năng công tác, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ôn lại những mốc son lịch sử, thành quả trong công tác dân vận của TPHCM thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của thành phố đã phát triển sâu rộng, phong phú về nội dung, đa dạng cách thức thực hiện, đi vào cuộc sống của người dân, thu hút sự tham gia tích cực của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân… Từ đó đã phát huy giá trị “nghĩa tình” – bản chất vốn có của người dân TPHCM, giúp những giá trị đó được nhân lên nhiều lần, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp khi triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải hướng đến giải quyết nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vì nhân dân, đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Đồng thời, tạo cơ chế cho người dân tham gia giám sát, phản biện, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để “ý Đảng hợp với lòng dân”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị thành phố trong việc phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ thành phố, sự đồng thuận của nhân dân. Nhất là nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của hệ thống MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đạo đức trong Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện quyết liệt và có hiệu quả hơn nữa cải cách thủ tục hành chính đi liền với xây dựng đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. Đồng chí yêu cầu cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu phải thường xuyên tiếp dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và đối thoại với nhân dân, tăng cường trách nhiệm giải trình; tạo điều kiện để người dân giám sát, góp ý, đánh giá cán bộ ở nơi cư trú.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu hệ thống MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực đồng hành, chung sức cùng Đảng bộ, Chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh, để các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu, lan tỏa và trở thành đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác. Đồng thời, làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm đến những vấn đề dân đang chờ có câu trả lời, tuyệt đối không để tồn đọng lâu dài các câu hỏi của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, quan tâm theo dõi những vấn đề mà người dân và dư luận xã hội quan tâm, những diễn biến trên mạng xã hội để có hình thức giải quyết phù hợp. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức tuyên truyền, làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Đồng thời, có hình thức phù hợp để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc, xấu, độc trên mạng xã hội. Phát huy những yếu tố tích cực của mạng xã hội để làm công tác dân vận.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nhân rộng những mô hình, cách làm hay có hiệu quả của phong trào để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đặt hàng hệ thống dân vận Thành phố một vấn đề quan trọng. Đó là nắm bắt và đề xuất giải quyết cơ bản các bức xúc hợp pháp, chính đáng của người dân trên địa bàn Thành phố. Bởi theo đồng chí, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân cũng chính là cơ sở để đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên.

Năm 2023, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại TPHCM với nội dung “5 không” gắn với chủ đề của thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, triển khai, phát động sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực với nhiều phong trào, việc làm thiết thực, hiệu quả, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó tạo động lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai ôn lại truyền thống. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; số lượng, chất lượng điển hình “Dân vận khéo” ở các cấp không ngừng tăng lên, các mô hình, cách làm hay của phong trào được nhân rộng và có sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Trong 3 năm (2020 – 2022), TPHCM đã tổ chức tuyên dương 254 tập thể, 46 gia đình, 326 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp thành. Năm 2023 TPHCM đã tổ chức tuyên dương 6.182 tập thể, 12.870 cá nhân và có 4.260 mô hình, 4.658 mô hình, giải pháp đăng ký thực hiện “Dân vận khéo”.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai, khẳng định, trải qua 93 năm đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm công tác Dân vận của Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cần thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; thực lòng quan tâm, chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân. Gắn việc làm tốt công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” do Ban Dân vận Trung tặng 60 cá nhân tại TPHCM có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng; trao bằng khen của UBND TPHCM cho 97 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Đồng thời, trao giải cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người cán bộ dân vận” cho 3 tập thể, 17 cá nhân đạt giải và 1 giải thí sinh lớn tuổi nhất.

THÁI PHƯƠNG – NGÔ BÌNH

Scroll to Top