Ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM với các Ban của Thành ủy TPHCM

Đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng các đơn vị tham gia ký kết tại buổi lễ.

Chiều 12/8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP với Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Cùng dự có các đồng chí Thành ủy viên: Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.

Việc ký kết quy chế, chương trình phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND TP trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Theo Quy chế Phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự TP với Ban Nội chính Thành ủy, hai bên sẽ phối hợp nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quân sự, quốc phòng địa phương và kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy định. Phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp về quan điểm, chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó là nghiên cứu xây dựng, thẩm định các đề án về tổ chức, hoạt động của các cơ quan có chức năng thanh tra, pháp chế thuộc Bộ Tư lệnh TP. Phối hợp trao đổi thông tin về công tác nội chính, quân sự, quốc phòng địa phương và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Về chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Bộ Tư lệnh TP giai đoạn 2022 – 2025, hai đơn vị phối hợp định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. 

Hai đơn vị cũng phối hợp trong triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tuyên truyền, định hướng tư tưởng khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, đảm bảo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đề xuất việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các chương trình, dự án, giải quyết các vụ việc, vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng được dư luận quan tâm. Bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bân Dân vận Thành ủy tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh TP.

Về chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với Bộ Tư lệnh TP giai đoạn 2022 – 2026, hai đơn vị sẽ phối hợp tham mưu Thành ủy, UBND TP những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phối hợp bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đảm nhận chuyên trách, kiêm nhiệm công tác dân vận và lực lượng trực tiếp, thường xuyên làm việc, tiếp xúc với Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng tiến hành của cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Cùng với đó là nghiên cứu đổi mới phương thức trong tổng hợp, trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân, về công tác dân vận; sơ kết, tổng kết các Chương trình phối hợp phù hợp với thực tiễn của xã hội. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện và hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại lễ ký kết
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, thông qua việc phối hợp giữa Bộ Tư lệnh TP với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, vừa tạo điều kiện để hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện tốt Quy chế, chương trình phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP với Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy TP, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, từng cơ quan, đơn vị cần quán triệt chặt chẽ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nâng cao hiệu quả phối hợp trong cung cấp trao đổi thông tin; nắm, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Cùng với đó là tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn TP. Từ đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội để TP hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chăm lo tốt hơn cuộc sống cho Nhân dân.

Song song đó là phối hợp nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân TP nhận thức đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng đồng thuận, hăng hái thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP có bản lĩnh vững vàng, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung làm tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho toàn dân, tạo sự đồng thuận ngày càng cao đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và lan tỏa hình ảnh tích cực, tiêu biểu của bộ đội Cụ Hồ trong tất cả các hoạt động xã hội, nhất là hình ảnh rất đẹp của lực lượng vũ trang TPHCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

Một trong nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng hoạt động không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Đồng thời, phối hợp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch theo một định hướng thống nhất, chất lượng, hiệu quả.

Tập trung làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, trong đó vận động Nhân dân là phải chủ động đến với dân, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tích cực giải quyết khó khăn, bức xúc của người dân. Đặc biệt là không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế, Chương trình kịp thời, chặt chẽ, cụ thể; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung các nội dung phối hợp sát thực tiễn để đem lại hiệu quả tốt nhất.

Scroll to Top