Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tại buổi lễ ký kết.

Chiều 19/8, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa hai đơn vị giai đoạn 2022 – 2026.

Tham dự có Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận; Đại tá Nguyễn Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP; Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP giai đoạn 2022 – 2026 tập trung thực hiện 5 nội dung. Trong đó, tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND TP những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng TP trong tình hình mới. Qua đó, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội.

Cùng với đó là thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, công tác Biên phòng. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng TP và các tỉnh biên giới theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hiến kế xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh mang nét riêng của TP mang tên Bác Hồ kính yêu.

Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận tặng quà lưu niệm cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.

Một trong những nội dung khác là đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới. Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chủ động đánh giá, dự báo những vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh phức tạp, đề xuất giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng”; tăng cường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh”, Chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Giảm nghèo bền vững”… Chú trọng ứng dụng giải pháp khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền; vận động, định hướng Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Song song đó là phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác vận động quần chúng, trọng tâm là bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo ở vùng, địa phương nơi có Bộ đội Biên phòng TP đóng quân và thực hiện nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, đổi mới phương thức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận phù hợp với thực tiễn của xã hội. Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả gắn với phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng TP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2022 và những năm tiếp theo” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại chương trình, ban tổ chức đã thông tin về kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Bộ đội Biên phòng TP năm 2022 – 2023.

Scroll to Top