Khen thưởng 24 tập thể, 33 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo trao giấy khen cho các tập thể điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Sáng 12/10, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022) và tuyên dương điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được Đảng ủy Ban Quản lý quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Chú trọng đổi mới và nâng chất trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn liền nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị như chương trình “ngày hội công nhân – phiên chợ nghĩa tình”; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…; thường xuyên thực hiện rà soát, kiện toàn và củng cố các tổ công nhân nòng cốt tại các đảng ủy cơ sở. Qua đó, giúp Đảng ủy kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, dư luận của công nhân, người lao động, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Cao Sơn đánh giá cao những kết quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng bộ đạt được thời gian qua; trân trọng ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo cùng các tập thể, cá nhân điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 chụp hình lưu niệm.

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng cần nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận; quán triệt nghiêm túc, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Các đoàn thể chính trị – xã hội trực thuộc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, những điển hình có sức thuyết phục; thường xuyên quan tâm, nắm tình hình và có tham mưu, kiến nghị tổ chức chăm lo vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý đã trao tặng giấy khen cho 24 tập thể, 33 cá nhân điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Minh Trí

Scroll to Top