Khẩn trương nhưng chặt chẽ gắn với công tác tuyên truyền vận động

Sáng 11/8, UBND TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên; Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Linh,…

Theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Thị Bích Liên đã triển khai Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM theo quy định của Trung ương.

Theo đó, Thành ủy yêu cầu việc triển khai thực hiện sắp xếp khu phố-ấp cần tổ chức thực hiện cụ thể, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế và tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố-ấp phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật gắn với củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; chú trọng tăng cường hướng dẫn phương thức tổ chức sinh hoạt tại các khu phố, ấp phù hợp sau khi thực hiện sắp xếp và phù hợp với cộng đồng dân cư, gắn với triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Qua đó phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng thời, tập trung củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể dưới phường, xã, thị trấn theo hướng gần dân, sát dân nhằm trực tiếp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch và việc xây dựng phương án sắp xếp, đổi tên khu phố, ấp phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa từng địa phương, tránh sự chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị và được đại đa số Nhân dân thống nhất; tinh gọn số tổ chức dưới phường, xã, thị trấn và tỉnh giản số người hoạt động không chuyên trách.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, rà soát, đánh giá, dự kiến số lượng khu phố, ấp được thành lập mới trong quá trình thực hiện sắp xếp và nhu cầu bố trí trụ sở làm việc để đảm bảo tính khả thi, tạo điều kiện cho khu phố, ấp mới thành lập hoạt động thuận lợi, hiệu quả, chất lượng và phù hợp với Kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM theo quy định của Trung ương. Thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ chính sách cho người tham gia công tác tại khu phố, ấp đáp ứng yêu cầu kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp…

Việc sắp xếp sẽ căn cứ trên số hộ thực tế

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân triển khai kế hoạch của UBND TPHCM về sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM theo quy định của Trung ương. Theo kế hoạch sau khi sắp xếp, ở phường, thị trấn chỉ có khu phố; ở xã chỉ có ấp. Việc sắp xếp sẽ căn cứ trên số hộ thực tế, quy mô số hộ theo quy định (khu phố sẽ từ 500 hộ dân trở lên, ấp từ 350 hộ dân trở lên), địa giới, ranh giới khu phố, ấp để chia nhỏ hoặc thành lập mới. Về quy trình thực hiện, UBND phường, xã, thị trấn sẽ xây dựng đề án sắp xếp khu phố, ấp (sáp nhập hoặc chia tách, thành lập khu phố, ấp mới). Trong đó, tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. Trường hợp đề án chưa đạt trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện tán thành thì UBND xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2. Nếu vẫn không được trên 50% thì báo cáo UBND quận, huyện, TP Thủ Đức xem xét, quyết định. Từ các hồ sơ hợp lệ đó, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức xây dựng phương án tổng thể, hoàn chỉnh phương án, lập tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định để trình UBND TPHCM.

Về tiến độ thực hiện sắp xếp khu phố, ấp tại TP, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân thông tin, trong tháng 8, TP Thủ Đức cùng các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện sắp xếp khu phố – ấp tại địa bàn quản lý. Tháng 9, TP sẽ tổ chức hội nghị nghe các địa phương báo cáo tình hình thực hiện, từ đó rút ra kinh nghiệm của các phường, xã, thị trấn đã xong phần chuẩn bị. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm nay, TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục hoàn thành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định. Trong tháng 10, Sở Nội vụ tham mưu UBND TP trình HĐND TP xem xét ban hành nghị quyết sắp xếp khu phố, ấp và chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp. Tháng 1/2024, các địa phương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND TP và tổ chức lễ công bố ra mắt khu phố, ấp mới. Tháng 2/2024, phường, xã, thị trấn hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tại khu phố, ấp mới. Tháng 3/2024, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị tổng kết sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn theo quy định của Trung ương.

Hạn chế phiền hà đến người dân  

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, mô hình ấp khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố là mô hình được xây dựng và tồn tại ngay từ những ngày đầu thành lập chính quyền TP. Trong suốt quá trình này các tổ chức dưới phường, xã này đã hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực cho hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại cơ sở và đặc biệt, thông qua mô hình này, đã thực hành mở rộng dân chủ cơ sở rất tốt. Lãnh đạo TPHCM ghi nhận và rất trân trọng sự đóng góp của cán bộ ấp, khu phố, cán bộ tổ, những người sát cơ sở, rất nhiệt tình, tâm huyết với tình cảm, trách nhiệm của mình đối với TP, có sự cống hiến rất lớn, thậm chí phải hy sinh thời gian, công sức của mình cho công việc chung tại cơ sở.

Theo quy định của Đảng, của Chính phủ, TP phải sắp xếp lại mô hình tổ chức dưới phường, xã, thị trấn theo quy định thống nhất chung của cả nước. Thời gian vừa qua, TP đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có khảo sát, thống kê, dự kiến các phương án, kế hoạch, tổ chức các hội thảo, tổ chức thăm dò lấy ý kiến của nhân dân. TP sẽ tiếp tục làm trong quá trình hoàn thiện để chính thức ban hành các kế hoạch, phương án. Sắp tới, các địa phương sẽ ban hành các kế hoạch, phương án sắp xếp. TP sẽ tổng hợp từ các quận, huyện, TP Thủ Đức để tháng 12 trình HĐND và hoàn thiện việc sắp xếp theo kế hoạch là quý I/2024.Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị TP Thủ Đức, các quận, huyện quán triệt các văn bản của Trung ương, công văn Thành ủy, kế hoạch của UBND TP để triển khai khẩn trương nhưng chặt chẽ gắn với công tác tuyên truyền vận động và kịp thời ghi nhận giải quyết các phát sinh trong quá trình chuẩn bị và thực hiện. “Các cấp ủy, trực tiếp là Ban thường vụ, Thường trực thành ủy TP Thủ Đức, các quận huyện ủy tập trung lãnh đạo công tác này. Chủ tịch TP Thủ Đức, chủ tịch quận, huyện, phường, xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác này, kịp thời báo cáo cho cấp ủy để lãnh đạo cho tốt” – đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị.Đồng chí Phan Văn Mãi cũng đề nghị các địa phương có hình thức ghi nhận, động viên những cán bộ ấp, khu phố, tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều đóng góp. Trong quá trình xây dựng các phương án, kế hoạch ở cơ sở thì tổng hợp đầy đủ các vấn đề phát sinh, xử lý kịp thời và báo cáo về trên tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chính sách, cần phải ra nghị quyết của HĐND thì phải tổng hợp đầy đủ để báo cáo tại kỳ họp HĐND tháng 12 này. Các sở, ngành Mặt trận và các đoàn thể tổ chức hội nghị chuyên môn để hướng dẫn, tập huấn và theo sát để có hướng dẫn, điều chỉnh việc triển khai ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện phải rà soát, giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi các hồ sơ, hạn chế thấp nhất phiền hà cho người dân, các tổ chức. Về vấn đề trụ sở, phải giữ nguyên tắc chung là không làm phát sinh biên chế, quỹ tiền lương, hoạt động, trụ sở, các loại tài sản công, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết, tối thiểu cho hoạt động của các ấp, khu phố.Liên quan đến việc sắp xếp các quận, huyện, phường, xã, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho hay, tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng, các nghị quyết của Quốc hội, sau rà soát TP có 6 đơn vị cấp huyện, 149 đơn vị cấp xã chưa đủ 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số. TP đang nghiên cứu, xây dựng đề án để trình các cơ quan có thẩm quyền. TP sẽ lấy ý kiến nhân dân để chọn lựa phương án phù hợp để làm sao thực hiện đúng quy định nhưng không gây xáo trộn, không ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm, sinh hoạt của người dân, đến hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của TP. Việc này phải được chuẩn bị hết sức khẩn trương nhưng kỹ lưỡng và khoa học, đảm bảo tuân thủ quy định nhưng đảm bảo ổn định và phát triển, có tính tới các chính sách trong quá trình phát triển nếu có.

Minh Hiệp

Scroll to Top