Hội nghị tiếp xúc đối thoại với lãnh đạo quận về chủ đề “Phát huy dân chủ trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng trường học thân thiện”

Hàng năm, 100% đơn vị trường học công lập trên địa bàn đã thực hiện tốt Hội nghị viên chức, người lao động; qua đó kịp thời rà soát, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện công khai dân chủ trong nhà trường, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế tuyển dụng, đào tạo viên chức; Quy chế tiếp công dân… và tổ chức lấy ý kiến viên chức trước khi ban hành. Hầu hết các đơn vị đều thực hiện tốt công tác công khai thu chi tài chính, công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công tác đánh giá thi đua hàng tháng, quý, công tác kiểm định chất lượng… Phát huy vai trò của cấp ủy, Hội đồng nhà trường, Ban thanh tra nhân dân, Các tổ chức chính trị – xã hội giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của các đơn vị.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Trang, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy nhận định: “Từ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các đơn vị, đa số các trường đã phát tinh thần đoàn kết của tập thể đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các trường học còn những tồn tại, hạn chế gây ảnh hưởng không tốt và gây khó khăn cho việc quản lý điều hành của thủ trưởng đơn vị. Do đó, hội nghị nhằm mong muốn tìm kiếm thêm những giải pháp hay, lắng nghe những đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường học trên địa bàn Quận trong thời gian tới”.

Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của các thành viên tham dự liên quan đến nhiều nội dung như: công tác công khai, dân chủ trong hoạt động của nhà trường, nhất là công khai, lấy ý kiến phụ huynh về các khoản thu, đóng góp trong năm học; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, thi đua khen thưởng cán bộ, giáo viên, người lao động; việc mua sắm tài sản, đầu tư công; vai trò của cấp ủy, Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị; kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Đại diện cha, mẹ học sinh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy lưu ý cần phát huy hơn nữa vai trò của các cấp ủy, Ban giám hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng trường học thân thiện. Nhất là thực hiện công khai dân chủ theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc thực hiện công khai, dân chủ trong thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024. Song song đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân, cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ; tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy trong thực hiện quy chế dân chủ tại các trường học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai trong hoạt động của Ban Đại diện cha, mẹ học sinh. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, bổ sung những cách làm hay, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ tại các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo để xây dựng trường học thân thiện tại các trường học trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Scroll to Top