[Audio] Trăm thấy cũng… chưa chắc đúng!

nguồn Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố

Kịch bản: Vân Anh

Diễn viên: Nhã Quỳnh – Phú Lê

Hiệu ứng hình ảnh : Minh Trường

Hiệu ứng âm thanh : Thành Long

Scroll to Top