EVNHCMC tổ chức tham gia Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” năm 2022

Sáng ngày 20/9, tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức cho hơn 100 cán bộ, đảng viên tham gia Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” năm 2022 do Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cùng các đơn vị Thành đoàn, Sở Nội vụ, Báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Hội thi là dịp để cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty nắm bắt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội Thành phố sau đại dịch Covid-19. Giáo dục truyền thống, lòng tự hào Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, tuyên truyền hình ảnh người cán bộ tham mưu tốt, dân vận khéo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ để thực hiện nhiệm vụ có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng tốt hơn góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty phát triển bền vững.

Ảnh: Cán bộ, đảng viên EVNHCMC tham gia hội thi.

Nội dung hội thi gồm: Các vấn đề về công tác dân vận chính quyền; chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030; các giải pháp thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; các tình huống gắn với thực tiễn hằng ngày trong xử lý, giải quyết công việc trong đó, trọng tâm là thái độ, tác phong, hình thức giao tiếp ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với người dân, doanh nghiệp…

                                                                                                           Văn Thảo

Scroll to Top