Đổi mới việc cung cấp thông tin để Nhân dân được biết về hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: Đan Như)

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU và Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy do Thành ủy TPHCM tổ chức sáng 10/11, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: Công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của Nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. MTTQ và các đoàn thể, phải thật sự đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội…

Giải quyết kịp thời, hiệu quả kiến nghị, những vấn đề bức xúc, chính đáng của Nhân dân

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm của các đơn vị trong thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU và Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn các quyết định này.

Trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND TPHCM trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân và các các giới; công tác giám sát, theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại của cử tri, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng cho biết, từ năm 2017 đến nay, Thường trực HĐND TP đã phối hợp với MTTQ Việt Nam TP và các quận, huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc hơn 20.000 lượt cử tri, tiếp nhận hơn 5.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, luôn được Đảng đoàn quan tâm, xem đây là nội dung thiết thực, tâm huyết của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Vì vậy, qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND TP, Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND TP tập trung xem xét, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi HĐND TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM Vũ Anh Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: Đan Như)

Trình bày nội dung vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tiếp thu, lắng nghe ý kiến góp ý và giải quyết các kiến nghị, phản án của Nhân dân của Ban Cán sự Đảng UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết, TP triển khai tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân qua một số kênh, cách thức, phổ biến nhất hiện nay là các cơ quan chức năng thực hiện tiếp nhận ý kiến của người dân qua kênh tiếp công dân. Với vai trò người đứng đầu, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành của TP và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức đều bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo theo quy định. Qua công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, các đồng chí lãnh đạo các ngành, các cấp đã trực tiếp nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như tiếp thu được nhiều sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân về xây dựng chính quyền; nhanh chóng phân tích và yêu cầu cơ quan đơn vị sở, ban, ngành có liên quan báo cáo làm rõ những vấn đề vướng mắc gây bức xúc cho Nhân dân. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc, chính đáng của Nhân dân theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của chính quyền và người đứng đầu chính quyền, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phan Kiều Thanh Hương chia sẻ, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động trong hệ thống MTTQ Việt Nam TP trong việc thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP luôn tăng cường tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân; tập trung góp ý vào việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội xây dựng nông thôn mới; quản lý đô thị, môi trường; an toàn thực phẩm… những vấn đề “nóng” mà Nhân dân địa phương quan tâm. Cùng với đó là những góp ý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: Đan Như)

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị TP đã từng bước đưa công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân đi vào nền nếp; tập trung giải quyết một khối lượng rất lớn đơn thư phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đất đai, quy hoạch, bồi thường, tái định cư và nhiều vấn đề dân sinh bức xúc. Chính quyền TP không ngừng phát huy dân chủ, tổ chức nhiều kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp nhằm xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách. Nhiều địa phương đã tổ chức được phong trào quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của bộ máy hành chính nhà nước các cấp.

Để thực hiện hiệu quả hơn Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU và Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị, thời gian tới các địa phương, đơn vị của TP cần quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 11 (ngày 18/2/2019) của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. Đổi mới việc cung cấp thông tin để Nhân dân được biết về hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, nhất là về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công khai hóa các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Quán triệt tinh thần: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong các chương trình, kế hoạch phát triển của TP Thủ Đức, quận, huyện; tạo mọi điều kiện để người dân đề đạt tâm tư, nguyện vọng, bày tỏ ý kiến, kiến nghị về những chủ trương, chính sách còn bất cập, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đan Như)

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mọi mặt, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát của Đảng phải tạo nên hiệu ứng lan tỏa để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm của mình; đồng thời khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách để từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị phát triển đi lên. Đổi mới thực chất việc thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; đi đôi với việc giải quyết đầy đủ, kịp thời, có trách nhiệm những vấn đề Nhân dân kiến nghị, những vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc các vấn đề báo chí phản ảnh.

Nhấn mạnh đến vai trò của công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của Nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cần cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách trước khi ban hành; tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện đúng các cam kết sau tiếp xúc, đối thoại và chất vấn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng trao Bằng khen cho các đơn vị. (Ảnh: Đan Như)

“Đối với MTTQ và các đoàn thể, phải thật sự đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội. Hết sức chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.” – đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Dịp này, 99 tập thể đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

S. Hải

Scroll to Top