Chuyện của những nhân viên Y tế phường/xã trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19

Trạm Y tế phường/xã là một mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, là nơi gần với người dân nhất. Những cán bộ ở Trạm Y tế chính là người nắm rõ địa bàn của mình nhất.

Công việc của các anh, chị tại Trạm Y tế không phải ai cũng hiểu, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hãy cùng chúng tôi theo chân họ để hiểu hơn về công việc những chiến sĩ Y tế địa phương đang ngày đêm chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe người dân nhé.

(Nguồn: HCDC)

Scroll to Top