Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM báo cáo tại lớp bồi dưỡng

Ngày 30/11, Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo năm 2021 cho đội ngũ cán bộ công tác dân vận và lực lượng chính trị nòng cốt, cốt cán tôn giáo trên địa bàn TP Thủ Đức bằng hình thức trực truyến tại 36 điểm cầu. Tham dự tại điểm cầu 43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ có đồng chí Cao Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 2 ngày 30/11 và 01/12/2021 (4 buổi), các báo cáo viên sẽ trình bày những nội dung: hướng dẫn xây dựng chính trị nòng cốt trong các tổ chức chính trị – xã hội, một số kinh nghiệm trong xử lý điểm nóng; một số kinh nghiệm trong thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; tình hình tôn giáo, dân tộc, quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo, dân tộc và tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn TP Thủ Đức; kỹ năng giao tiếp với chức sắc, chức việc tôn giáo; kiến thức về tập quán, truyền thống của các dân tộc Hoa, Chăm, Khmer; hướng dẫn xử lý tình huống thường gặp trong công tác tôn giáo; nội dung Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; Luật đầu tư công và một số nội dung liên quan công tác giám sát đầu tư cộng đồng…

Qua đó, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ dân vận, MTTQ, đoàn thể chính trị – xã hội… những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cơ bản về công tác dân tộc, tôn giáo và hướng dẫn kỹ năng, quy trình nắm bắt, tham gia xử lý tình huống trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo; những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Huy Hoàng

Scroll to Top