Thành phố Thủ Đức: Khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 42-Cr/TU của BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

Sáng ngày 11/5, Thành ủy Thủ Đức tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 42-Cr/TU của BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Cao Văn Minh, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Kỳ Phùng, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cùng đại diện Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các phòng, ban TP Thủ Đức, lãnh đạo Đảng ủy 34 phường…

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức trao khen thưởng cho các tập thể.

          Báo cáo kết quả, đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức cho biết: qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008của BCH Trung ương Đảng khóa X (gọi tắt là Nghị quyết số 25-NQ/TW) và Chương trình hành động số 42-CTr/TU của BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, BTV Thành ủy Thủ Đức đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên đề cao tính đạo đức, nhân cách và lý tưởng cách mạng trong thanh niên hiện nay, có nhiều chuyển biến tích cực và đổi mới các hoạt động xung kích trong lao động học tập, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Chương trình hành động với 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết theo từng giai đoạn; tổ chức 152 buổi quán triệt các nội dung Nghị quyết chương trình hành động của Thành ủy, Thành Đoàn về công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho cán bộ Đoàn chủ chốt ở các đơn vị trực thuộc và hơn 20.000 đoàn viên thanh niên ở địa bàn dân cư; trao tặng 189 phương tiện sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng; xây dựng 320 căn nhà, sửa chữa 655 căn nhà tình thương cho thanh niên diện hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là hơn 113,8 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí học nghề tại Trung tâm dạy nghề TP cho 161 lượt học viên với tổng kinh phí gần 290 triệu đồng; phối hợp trao tặng 670 phần quà nhân các dịp lễ, tết cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn… Trong 15 năm qua, Thành Đoàn đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP Thủ Đức giải quyết việc làm cho gần 200.000 lao động (trong đó lực lượng thanh niên chiếm khoảng 72%). BTV Thành Đoàn TP Thủ Đức tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, giáo dục thanh niên ý chí tự lực, tự cường, tinh thần tự tôn dân tộc, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ góp phần tham gia xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc… Đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

          Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức Đoàn Thanh niên từ TP đến cơ sở trong triển khai thực hiện Chương trình hành động số 42-Cr/TU của BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng trong 15 năm qua. Đồng chí Nguyễn Phước Hưng đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: tiếp tục tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống chính trị những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác thanh niên trong tình hình mới; tổ chức Đoàn từ TP đến cơ sở phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin đối với đoàn viên, thanh niên, gắn kết chặt các hoạt động với các nhiệm vụ chung từng địa phương, đơn vị, thể hiện rõ vai trò “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; Đoàn Thanh niên cần làm nòng cốt trong phong trào xây dựng “xã hội học tập”, lấy việc học tập về các mặt, tiến công và làm chủ khoa học – công nghệ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để cống hiến ngày càng nhiều cho địa phương; các Cấp ủy Đảng, Chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể quan tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và các tổ chức hội, đoàn trong thanh thiếu nhi…

Lương Hợp

Scroll to Top