TÂN BÌNH: TỔ CHỨC VÒNG LOẠI HỘI THI “CÁN BỘ DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023

Ngày 22/9, Cụm thi 5 gồm các đơn vị: Liên quân Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đội Quản lý thị trường, Thanh tra địa bàn; Liên quân Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh; Liên quân Bệnh viện Tân Bình, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện CHPH CN TP.Hồ Chí Minh; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Liên quân Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2023 tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với Chủ đề “Giải pháp, sáng kiến trong công tác tập hợp Nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tham dự và làm giám khảo hội thi có các đồng chí: Hồ Tấn Đạt, Chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy, TPHCM; Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình; Phan Văn Quang, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình.

Đây là hội thi do Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình tổ chức nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ dân vận quận Tân Bình được giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các đội thi Cụm thi 5 tham dự 04 phần thi: tìm hiểu kiến thức tổng hợp (tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm); đoán ý đồng đội; kỹ năng xử lý tình huống và hiến kế, giải pháp.

Kết quả, đội thi đến từ đơn vị Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đã xuất sắc đạt giải Nhất hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2023 Cụm thi 5; 01 đội đạt giải Nhì đến từ Liên quân Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và 03 đội thi thuộc: Liên quân Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đội Quản lý thị trường, Thanh tra địa bàn; Liên quân Bệnh viện Tân Bình, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện CHPH CN TP.Hồ Chí Minh và Liên quân Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng đăng ký đất đai đạt giải Ba đồng hạng.

Trước đó, Ngày 18/9, Cụm thi 2 gồm các đơn vị: Đảng ủy Phường 6, Đảng ủy Phường 7, Đảng ủy Phường 8, Đảng ủy Phường 9 và Đảng ủy Phường 10 quận Tân Bình tổ chức hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2023 tại Phường 6 với Chủ đề “Giải pháp, sáng kiến trong công tác tập hợp Nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Kết quả, đội thi đến từ đơn vị Phường 10 đã xuất sắc đạt giải Nhất hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2023 Cụm thi 2; Phường 8 đạt giải Nhì và 03 đội thi thuộc các đơn vị: Phường 6, Phường 7 và Phường 9 đạt giải Ba đồng hạng, đội Phường 6 nhận giải phong trào của hội thi.

Ngày 14/9, Cụm thi 1 gồm các đơn vị: Đảng ủy Phường 1, Đảng ủy Phường 2, Đảng ủy Phường 3, Đảng ủy Phường 4 và Đảng ủy Phường 5 quận Tân Bình tổ chức khai mạc vòng loại hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2023. Kết quả, đội thi đến từ đơn vị Phường 4 đã xuất sắc đạt giải Nhất hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” năm 2023 Cụm thi 1; 01 đội đạt giải Nhì đến từ đơn vị Phường 1 và 03 đội thi thuộc các đơn vị: Phường 2, Phường 3 và Phường 5 đạt giải Ba đồng hạng.

Lên đầu trang