Tài liệu chương trình bồi dưỡng công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở năm 2023

Đồng chí xem và tải từng tài liệu hoặc chọn tải toàn bộ tại đường dẫn bên dưới (lưu ý giải nén file zip để xem)

Scroll to Top