PHÚ THỌ HÒA ĐẢM BẢO CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2022 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Công tác quốc phòng quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, một mặt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, một mặt góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương.

Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, đi đôi với thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, công tác QPQSĐP luôn được phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM chú trọng, trong đó nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ về tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của hội đồng nghĩa vụ quân sự phường. Bám sát chỉ tiêu phân bổ hàng năm, Đảng ủy – UBND phường và các hội, đoàn thể cùng phối hợp thực hiện, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn đạt 100%.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, bí thư Đảng ủy phường cho biết: Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ những năm qua của phường luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Có được kết quả đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nổ lực của cả hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là công tác tuyên truyền, động viên tư tưởng thông qua các buổi gặp mặt, tặng quà và dặn dò ân cần của lãnh đạo địa phương, đã tạo niềm tin và động lực cũng như sự an tâm về tư tưởng cho các bạn thanh niên lên đường và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trao đổi với ông Võ Thanh Điền, chủ tịch UBND phường, chúng tôi được biết: Để các công tác tuyển quân được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, trên cơ sở kế hoạch của quận. Hội đồng NVQS phường thường xuyên được kiện toàn, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách. Quá trình triển khai, các thành viên hội đồng phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ. Ban CHQS và Công an phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân rất nghiêm túc.

Chủ động nâng cao chất lượng tuyển quân. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân năm 2022 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật để thanh niên trong độ tuổi biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Xác định Quốc phòng – Quân sự là nhiệm vụ trọng yếu để xây dựng thế trận an ninh – quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH tại địa phương. Thời điểm này, hội đồng NVQS phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú quyết tâm đảm bảo công tác tuyển quân đạt chất lượng cao trong tình hình mới, tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Với sự chủ động, tính cực ấy, tin rằng phường Phú Thọ Hòa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, thiết thực góp phần xây dựng Quân đội và LLVT thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh.

. -Thành Trung-

Scroll to Top