Giới thiệu các gương sáng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Gương sáng Nguyễn Thị Thanh Trúc Dân quân xã Nhị Bình, Huyện Hóc MônNguồn: Bộ tư lệnh Thành phố
Gương sáng các công dân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay phòng, chống dịch Covid-19 – Nguồn: Truyền hình Thanh niên

Nghĩa cử đẹp của những chủ nhà trọ chung tay phòng, chống dịch Covid-19 – Nguồn: Truyền hình Thanh niên

Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Oanh Oanh và Viet Ngo, mọi người đang đứng và văn bản
Gương sáng Gia đình Anh Ngô Nam Việt và Chị Cao Thị Hoàng Oanh
Quận Tân Bình
Gương sáng các bạn sinh viên tình nguyện ở lại TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch – Quận Đoàn 4
Scroll to Top