Phối hợp hoạt động tuyên truyền về các chính sách quy định pháp luật của ngành Ngân hàng

Ngày 13 tháng 6 năm 2023; Ban Dân vận Thành ủy có nhận công văn số 1699/HCM-TH-KSNB về việc phối hợp tuyên truyền. Ban Dân vận Thành ủy đăng tải thông tin tuyên truyền gửi đến Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức và 21 Quận ủy, huyện ủy cùng MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp quan tâm hỗ trợ công tác tuyên truyền các hoạt động của ngành Ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể:

+ Đối với nội dung liên quan đến hỏi đáp về quy định pháp luật của Ngành được đăng tải tại đường link: https://thoibaonganhang.vn/hoi-dap

+ Đối với nội dung thông tin về hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải tại đường link: https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang/hoat-dong-ngan-hang-dia-phuong

+ Thông tin tuyên truyền “Chương trình hành động Hỗ trợ vốn, lãi, suất ưu đãi cho doanh nghiệp” (đính kèm file PDF)

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền về hoạt động cùa ngành Ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyên truyền về chính sách quy định của pháp luật của ngành Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước thành phố; Ban Dân vận Thành ủy đề nghị các đơn vị tuyên truyền các thông tin này đến các tổ chức, cá nhân để theo dõi, nắm bắt, thực hiện theo quy định pháp luật.

Lên đầu trang