Người dân đi lại liên tỉnh trong trường hợp cấp thiết như thế nào?

Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào?
Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào? ảnh 1
Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào? ảnh 2
Người dân đi lại trên địa bàn TPHCM và liên tỉnh như thế nào? ảnh 3

Nguồn Báo SGGP

Scroll to Top