HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ONLINE ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 28/2021/QĐ-TTG MÀ KHÔNG CẦN ĐẾN CƠ QUAN BHXH

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg , trong đó cho biết thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 có thể thực hiện online, không cần phải nộp hồ sơ trực tiếp.

Có 2 cách nộp online như sau:

️Cách 1: Nộp trên ứng dụng VssID theo video hướng dẫn: (viideo clip đính kèm)

Cách 2: Nộp trực tiếp trên dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn theo các bước sau:

Bước 1️⃣: Truy cập vào trang web: http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'dichvucong.bachiemxahoi.gov.vn 10 $ Đăng nhập 1 Đăng ký Tham gia giao dịch điện tử BHXH nhanh chống tiện lợi an toàn KÊ KHAI HOSƠ ĐÔNG BHXH ĐIỆN TỬ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYỂN TRA CỨU HO SO TÀI LIỆU & ỨNG DỤNG TỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG CẤP IVAN'

Bước 2️⃣: Đăng nhập bằng mã số BHXH và mật khẩu (VssID)

Có thể là hình ảnh về văn bản

Bước 3️⃣: Chọn “KÊ KHAI HỒ SƠ”

Có thể là hình ảnh về văn bản

Bước 4️⃣: Chọn thủ tục: ”HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA BHTN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19”

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Trang chủ Danh tục Danh sách tục Chọn cơ quan BHXH BHXH Tp. Minh BHXH Quận Tân phú Mã thú tục Thay đổi Q Bản trang: STT Kê khai Hỗ trợ người tham Tên dịch vụ công hiểm thấtnghiệp ảnh hưởng Covid-19 Mã thủ tục 653 Lĩnhvực Lĩnh hiện chính'

Bước 5️⃣: – Kê khai đầy đủ thông tin – Kiểm tra số tháng đóng BHTN- Chọn phương thức nhận hỗ trợ bằng “TIỀN MẶT” hoặc qua “TÀI KHOẢN” (Nhập số tài khoản ngân hàng, chọn chi nhánh Ngân hàng). Khuyến khích, NLĐ nên chọn hình thức “TÀI KHOẢN” để nhận tiền nhanh nhất!- Nhập mã xác thực- Bấm ”XÁC NHẬN”

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Đã chấm đứt hợp đồng lao đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động/hợp 6 động Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh1 Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là 135 tháng, tôi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN theo Quyết đ»‹nh...; Tôi chọn hình thức nhận hỗ Tiền mặt tại cơ quan bảo hiểm xãt trợ:* Tài hoản cá nhân của người đề ng'
Có thể là hình ảnh về văn bản

Bước 6️⃣: – Nhập mã xác thực nhận được qua tin nhắn – Bấm “XÁC NHẬN”✅ NỘP HỒ SƠ THÀNH CÔNG bạn sẽ nhận được tin nhắn thông báo “ Tai khoan ca nhan xxxxxxxx da nop ho so thanh cong — So ho so: 170450/2021/079 – Ma thu tuc: 653 ”.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Bạn có thể theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ tại mục “TRA CỨU HỒ SƠ” tại dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn hoặc vào ứng dụng VSSID >> Dịch vụ công >> Lịch sử

Không có mô tả ảnh.

Cần lưu ý về đối tượng hỗ trợ được quy định như sau:

Dừng đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu;

Người lao động đang tham gia BHTN đến 30/9/2021, nhưng sau 30/11/2021 chưa nhận được hỗ trợ.

Scroll to Top