Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2023/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trang tin Dân vận trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị định.

Lên đầu trang