Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Với các thành tích trong năm 2023, 15 tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 42 tập thể và 15 cá nhân cũng nhận được giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy TP HCM.

Ngày 10-1, Ban Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc tặng bằng khen cho các tổ chức

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho hay năm 2023 Ban Dân vận Thành ủy TP HCM đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung công tác dân vận, hoàn thành khối lượng công việc nhiều, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất. Đã chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Về chương trình công tác dân vận năm 2024, bà Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết Ban Dân vận Thành ủy TP HCM đề ra 5 nhiệm vụ. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục thực hiện nề nếp, hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, địa phương; thực hiện tốt hơn công tác nắm bắt, dự báo, đề xuất giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị của người dân trong các khu vực đang triển khai thực hiện dự án và các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng. 

Cùng với đó, tiếp tục chú trọng công tác thông tin, vận động phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cốt cán đặc thù trong tôn giáo. Tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái chống phá Đảng và nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch…

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Mạnh Cường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến

tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới mong Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, các cấp ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt trong toàn bộ hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu những quan điểm chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân, phải xem người dân là trung tâm, chủ thể, cội nguồn sức mạnh của sự nghiệp đổi mới.

Hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội cần chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác dân vận của TP trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị tiếp tục cụ thể hóa chủ trương Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Triển khai đồng bộ sát với yêu cầu thực tiễn gắn với điều kiện của từng tổ chức đơn vị.  Các mô hình tốt, các kinh nghiệm tốt, các giải pháp tốt phải được tiếp tục hoàn thiện bổ sung nâng cao chất lượng để người dân được thụ hưởng nhiều hơn. 

Cạnh đó, quan tâm rà soát định hình, định vị, định hướng, định lượng lại chất lượng của phong trào hoạt động cách mạng gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, phòng trào dân vận khéo và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Dịp này, 15 tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; 42 tập thể và 15 cá nhân cũng nhận được giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy TP HCM.

Hội nghị đã nghe các đại biểu trình bày tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Nghe một số cách làm, kinh nghiệm, triển khai trong công tác vận động nhân lực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP HCM…

Lên đầu trang