Kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân

Ngày 3-11, tại TPHCM, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức tọa đàm: “Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo các loại hình”.

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận trao đổi tại buổi tọa đàm

Chủ trì buổi tọa đàm có các đồng chí: Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Võ Nguyên Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Buổi tọa đàm nằm trong chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2025 giữa Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu 2 đơn vị đã chia sẻ những cách làm hay, thực tế từ địa phương trong nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở trong vùng đồng bào có đạo; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới;…

Các đại biểu nêu ý kiến tại tọa đàm

Theo đồng chí Ngô Văn Luận, Thành ủy TPHCM luôn xác định việc thực hiện công tác dân vận gắn với phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở có vị trí, vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh hiệu quả xây dựng và phát triển TPHCM. Thành phố đã đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả việc phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng và phát triển Thành phố. Nhất là nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tiếp xúc, đối thoại; giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố là đã chú trọng chỉ đạo, đi sâu vào nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể những vấn đề mới, khó, vướng mắc trong thực tiễn. Bên cạnh đó, Thành phố cũng ban hành các quyết định, quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền gắn với quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng khắc phục những vấn đề còn hạn chế tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiều nội dung, giải pháp trọng tâm. Qua đó, nhiều giải pháp, cách làm phù hợp đã kịp thời giải quyết các bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Nhất là công tác tiếp xúc, đối thoại được thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, theo chuyên đề, sự việc cụ thể.

Đặc biệt, trong giai đoạn thành phố thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, lãnh đạo chính quyền Thành phố đã đối thoại 20 kỳ trực tuyến với người dân, qua chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời” với các chủ đề khác nhau. Qua đó, người dân hiểu, chia sẻ, chung tay cùng Thành phố, đồng thời lãnh đạo lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân, kịp thời điều chỉnh đề ra các biện pháp hỗ trợ hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong người dân, doanh nghiệp.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyễn Nam phát biểu tại buổi tọa đàm

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Thủy Tiên cho biết, tại tỉnh An Giang, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng.Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ từng bước được nâng lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật trong thực thi công vụ, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng và trong các cơ quan, đơn vị.Từ đó đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng gần dân hơn, sát dân hơn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang trao món quà kỷ niệm đến Ban Dân vận Thành ủy TPHCM 
Đoàn TP. Hồ Chí Minh và An Giang chụp ảnh lưu niệm

Các cấp ủy đảng, chính quyền tại tỉnh An Giang cũng thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân. Một số cấp ủy xác định chủ đề trọng tâm của năm là hướng về cơ sở, lắng nghe dân nói, ưu tiên tập trung giải quyết nhiều vụ việc kéo dài góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh thành điểm nóng.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cũng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Theo đó, thời gian qua, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới được xem là một trong những thành công trong công tác dân vận của An Giang.

Lên đầu trang