Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM làm việc tại BHXH TP.HCM.

Sáng 17/5/2022, Đồng chí Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Nội dung khảo sát về việc thực hiện Quyết định 935-QĐ/TU (về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TP.HCM); Quyết định 936-QĐ/TU (về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền) và Quyết định 994-QĐ/TU (về quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và hính quyền các cấp trước khi ban hành).

Zalo
Đồng chí Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát, có Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh -Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc BHXH Thành phốvà 02 Phó Giám đốc BHXH Thành phố – Trần Dũng Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 935-QĐ/TU; Quyết định 936-QĐ/TU và Quyết định 994-QĐ/TU, Ban Thường vụ Đảng ủy BHXH Thành phố đã nghiêm túc lãnh đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ: Với những chỉ đạo sâu sát thường xuyên, kịp thời, công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với Nhân dân của BHXH Thành phố đã có nhiều chuyển biến hết sức tích cực, sâu sắc, chất lượng hiệu quả nâng cao rõ rệt, nhiều vụ việc phản ánh, khiếu nại đã được giải quyết dứt điểm, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Ngành BHXH.

Zalo
Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc BHXH Thành phố báo cáo tóm tắt Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếptiếp với CCVC, đoàn viên, hội viên trong đơn vị và Nhân dân. Thời gian qua, BHXH Thành phố đã phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân vận chính quyền và 03 Quyết định 935, 936, 994; phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của từng cá nhân đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hàng năm, BHXH Thành phố đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, tổ chức hội nghị chuyên đề, tọa đàm. Theo đó, tổng cộng có 128 đợt tập huấn, bồi dưỡng.

Từ năm 2017 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân về công tác BHXH, BHYT. Việc thực hiện thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, trên các phương tiện truyền thông để các cấp các ngành, đơn vị sử dụng lao động và người dân nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT, ý thức trách nhiệm xã hội của chính mình để chủ động tham gia.

Zalo

Trong thời gian tới, BHXH Thành phố, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chính trị đã được Thành ủy Thành phố, HĐND – UBND Thành phố, BHXH Việt Nam giao. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 935, 936, 994 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong triển khai thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại, lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chú trọng đẩy mạnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần trách nhiệm của CCVC-NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đối với CCVC-NLĐ, đồng thời tạo điều kiện để người dân thực hiện tốt vai trò giám sát đối với CCVC-NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường thực hiện ứng dụng mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…) để mở rộng người tiếp xúc, đối thoại, lấy ý kiến góp ý về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng giải quyết công việc, đồng thời thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trang bị kịp thời kiến thức, kỹ năng về công tác tiếp xúc, đối thoại và tiếp thu góp ý để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn Thành phố cho đội ngũ CCVC-NLĐ.

T.PHI

Scroll to Top