Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác dân tộc, tôn giáo

Ngày 30-5, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022. 

Tham gia khóa bồi dưỡng có hơn 600 học viên là cán bộ, công chức làm công tác dân vận, tôn giáo tại các quận, huyện và TP Thủ Đức. Khóa bồi dưỡng được chia làm 9 lớp và học viên học đến hết ngày 24-8, tập trung nghiên cứu 8 chuyên đề về tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn TPHCM; hệ thống tổ chức các tôn giáo; truyền thống các dân tộc Hoa, Khmer, Chăm; các kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo… 

Tại buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, thông tin về tình hình trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Trong đó, một số đối tượng cực đoan lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp mang tính chiến lược trong lãnh đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo.

Scroll to Top