Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận

Chiều 24/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận với Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025.

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang với Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; đồng chí Cao Hồng Hưng; Vụ phó cơ quan đại diện Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam, cùng lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, các Quận ủy trực thuộc TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBMTTQVN, các tổ chức chính trị- xã hội, Thường trực Thị ủy Tân Châu, Huyện ủy Châu Thành, Huyện ủy Chợ Mới đã đến dự. 

Tại buổi lễ,  Ban  Dân vận Tỉnh ủy An Giang và Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2025. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo hiểu và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước;  tích cực tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận các Quận ủy Quận 3 (TP. HCM) và Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang)
Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Quận 5 (TP. HCM) và Ban Dân vận Huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang)
Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức (TP. HCM) tặng ngôi nhà Nghia tinh dan van cho Ban Dân vận Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang)

Cùng với đó, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân trên các lĩnh vực: Phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng nông thôn mới; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc – tôn giáo; tăng cường sự lãnh, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ và động viên các gia đình chính sách, người dân, nhất là vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn. 

Theo đó, trong năm 2022, hai địa phương thực hiện 4 nội dung trong khuôn khổ chương trình “Dân vận khéo – Kết nối biên cương” tại Tỉnh An Giang gồm: Tổ chức hội nghị ký kết phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận 2 Quận, Thành ủy Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) với 2 huyện: Chợ Mới, Châu Thành và TX. Tân Châu (tỉnh An Giang); tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã, thị trấn và trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và tọa đàm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc – tôn giáo tại An Giang và tổng kết 1 năm công tác phối hợp tại TP. Hồ Chí Minh.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho huyện An Phú để cất 6 căn nhà Nghĩa tình dân vận cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn; Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức trao 50 triệu đồng cho Ban Dân vận Thị ủy Tân Châu; Ban Dân vận Quận ủy Quận 5 trao 50 triệu đồng cho Ban Dân vận Huyện ủy Chợ Mới; Ban Dân vận Quận ủy Quận 3 trao 50 triệu đồng cho Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành hỗ trợ cất nhà Nghĩa tình dân vận cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở của các địa phương.

Scroll to Top