Sử dụng Bản đồ COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật tình hình nơi mình đang sinh sống

Sử dụng Bản đồ COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật tình hình nơi mình đang sinh sống, chấp hành các quy định của Thành phố và chung tay kéo giảm F0 phát sinh trong cộng đồng.

Link xem bản đồ COVID-19 tại: https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke

Scroll to Top