Sở Du lịch TP.HCM: Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở lưu trú

Sở Du lịch TP.HCM: Hướng dẫn quy định tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở lưu trú – dành cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định thành lập.

Cách ly tại nhà những thuận tiện thì còn có những hạn chế phải xem xét, nhất là sự an toàn cho những người trong gia đình cũng như thiếu cơ sở vật chất phục vụ cách ly. Do đó một phương án khác để các F1 có thể lựa chọn thay thế là cách ly tại khách sạn. Mục đích là để đảm bảo an toàn cho người cách ly cũng như giảm tình trạng lây nhiễm chéo đã diễn ra tại các khucách ly tập trung.

Scroll to Top