[Infographic] – Những ai thuộc diện được nhận hỗ trợ đợt 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh?

UBND TP HCM đã ban hành chính sách khẩn hỗ trợ 900 tỉ đồng (đợi 2) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

[Infographic] - Những ai thuộc diện được nhận hỗ trợ đợt 2 tại TP HCM? - Ảnh 2.
nguồn Báo Người Lao động
Scroll to Top