KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2024

LỊCH HỌC LỚP 5 :

NỘI QUY LỚP TẬP HUẤN

1. TẬP QUÁN, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC HOA – TS. ĐẶNG HOÀNG LAN

2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, NGHI LỄ CỦA CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH – TS. TRẦN KỲ ĐỒNG

3. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, NGHI LỄ CỦA CAO ĐÀI, PHẬT GIÁO HÒA HẢO, HỒI GIÁO – PGS.TS HUỲNH NGỌC THU

4. TẬP QUÁN, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHĂM ISLAM – PGS.TS TRƯƠNG VĂN MÓN

5. TẬP QUÁN, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHĂM, KHMER – TS. NGUYỄN KHẮC CẢNH

6. NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

7. NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ DÂN TỘC

8. CĂN NGUYÊN THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO MUSULMANE MỘT TRUNG TÂM HỒI GIÁO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

9. DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT CẤP QUỐC GIA – HỘI QUÁN NGHĨA AN

10. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – Đ/c Nguyễn Duy Tân

11. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ PHẬT GIÁO – TS. DƯƠNG HOÀNG LỘC

12. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI; CÔNG TÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY – ÔNG TĂNG PHƯỚC LỘC

13. “HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI” VÀ CHỦ TRƯƠNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI “HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI” – TS. Lý Hoàng Nam

14. CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH

Mã QR Zalo tham gia lớp 5:

Scroll to Top