LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2022

Tài liệu tham khảo

1. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, NGHI LỄ CỦA CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH – TS. TRẦN KỲ ĐỒNG

2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, LỄ NGHI CỦA PHẬT GIÁO – TS . DƯƠNG HOÀNG LỘC

3. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, NGHI LỄ CỦA CAO ĐÀI, PHẬT GIÁO HÒA HẢO, HỒI GIÁO – PGS.TS HUỲNH NGỌC THU

3. TẬP QUÁN, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHĂM ISLAM – PGS.TS TRƯƠNG VĂN MÓN

4. TẬP QUÁN, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHĂM, KHMER – TS. NGUYỄN KHẮC CẢNH

5. NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

6. NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ DÂN TỘC

7. TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ PHONG TỤC NGƯỜI HOA – PGS.TS NGUYỄN NGỌC THƠ

8. CĂN NGUYÊN THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO MUSULMANE MỘT TRUNG TÂM HỒI GIÁO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

9. DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHẸ THUẬT CẤP QUỐC GIA – HỘI QUÁN NGHĨA AN

10. NỘI QUY LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2022

11. LỊCH HỌC – LỊCH GIẢNG THÁNG 7, 8

12. LỊCH TRÌNH THAM QUAN THỰC TẾ THÁNG 8

13. NỘI DUNG THẢO LUẬN LỚP THÁNG 8 (ĐANG CẬP NHẬT)

14. MỘT SỐ THÔNG TIN TRAO ĐỔI

Tham gia khảo sát

Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022 lấy ý kiến về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2025 sát với nhu cầu của học viên. Ban tổ chức lớp rất mong nhận được những ý kiến góp ý của các đồng chí vào phiếu tham khảo, với những nội dung cụ thể bên dưới. Đề nghị học viên thực hiện Phiếu khảo sát và gửi lại Ban Tổ chức vào buổi học cuối cùng.
Ví dụ: Nguyễn Văn Anh
Ví dụ: Trưởng Công an Phường X, quận Y
Ví dụ: Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường X, Quận Y
Mức độ cần thiết của việc tổ chức lớp(Bắt buộc)
Thời điểm mở lớp phù hợp(Bắt buộc)
Thời gian 06 ngày với 09 chuyên đề, 01 buổi thảo luận và 01 buổi đi thực tế là(Bắt buộc)
Scroll to Top