Ngày: Tháng Chín 20, 2022

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VỚI CHƯƠNG TRÌNH DÂN VẬN KHÉO – KẾT NỐI BIÊN CƯƠNG NĂM 2022

Thiết thực hoạt động chào mừng 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022) và 23 năm ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 …

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VỚI CHƯƠNG TRÌNH DÂN VẬN KHÉO – KẾT NỐI BIÊN CƯƠNG NĂM 2022 Đọc tiếp »

Scroll to Top